Changzhou Weishuo Electronic Co., Ltd. http://www.buzzer-china.com jones_wu@buzzer-china.com 1 en-us Changzhou Weishuo Electronic Co., Ltd. Transducer http://www.buzzer-china.com/product_category/transducer_1427.html Speaker http://www.buzzer-china.com/product_category/speaker_1428.html Receiver http://www.buzzer-china.com/product_category/receiver_1429.html Microphones http://www.buzzer-china.com/product_category/microphones_1430.html Piezo Buzzer(External Drive Type) http://www.buzzer-china.com/product_category/piezo-buzzer(external-drive-type)_1431.html Piezo Buzzer(Self Drive Type) http://www.buzzer-china.com/product_category/piezo-buzzer(self-drive-type)_1432.html Magnetic Transducer(Self Drive Type) http://www.buzzer-china.com/product_category/magnetic-transducer(self-drive-type)_1433.html SMD Transducer http://www.buzzer-china.com/product_category/smd-transducer_1434.html Mechanical Buzzer http://www.buzzer-china.com/product_category/mechanical-buzzer_1435.html Micro Speaker http://www.buzzer-china.com/product_category/micro-speaker_1436.html Loudspeaker (round) http://www.buzzer-china.com/product_category/loudspeaker-(round)_1437.html Loudspeaker(rectangle) http://www.buzzer-china.com/product_category/loudspeaker(rectangle)_1438.html Magnetic Transducer(External Drive Type) http://www.buzzer-china.com/product_category/magnetic-transducer(external-drive-type)_1439.html SMD Magnetic Transducer(External Drive Type) http://www.buzzer-china.com/product_category/smd-magnetic-transducer(external-drive-type)_1440.html SMD Magnetic Transducer(Self Drive Type) http://www.buzzer-china.com/product_category/smd-magnetic-transducer(self-drive-type)_1441.html SMD Piezo Buzzer(External Drive Type) http://www.buzzer-china.com/product_category/smd-piezo-buzzer(external-drive-type)_1442.html